Danderyds äldreomsorg – i ständig utveckling

Danderydsborna lever länge och är friska och aktiva långt upp i åren. Det är något att vara glad och tacksam för, kanske t.o.m. något att skriva hem om.

De flesta äldre vill så länge som möjligt bo kvar i sin vanliga bostad och då ska vi ge förutsättningar för det. När man inte orkar själv längre utan behöver hjälp är det dags att kontakta kommunens socialkontor.

Biståndshandläggaren är den första som möter den äldre som behöver stöd och hjälp. För den som drabbats av demenssjukdom är detta möte särskilt viktigt. Kunskap om demens är grunden för att förstå den drabbades behov, och även för att stödja närstående som ofta vårdar den sjuke i hemmet. För att ha rätt verktyg och kunskap har handläggare på socialkontoret tagit examen i demensvård vid Silviahemmet.

De vardagliga bestyren är det i första hand hemtjänsten som hjälper till med. För att öka kontinuiteten hos hemtjänstens kunder är trygghetslarm och nattpatrullen nu organiserat så att hemtjänsten inte behöver lämna någon kund för att rycka ut på larm, särskild personal hanterar istället dessa.

För de som bor hemma med någon demenssjukdom finns dagverksamhet. Efterfrågan på denna har ökat och för att möta behovet och kunna erbjuda flera, införs vissa dagar en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp.

När och om orken tryter och man har svårt att klara sig med bara hemtjänstens besök, man kanske behöver omsorg och hjälp nästan hela dygnet, finns vård- och omsorgsboende. Där finns personal dygnet runt, alla måltider serveras och om man orkar och vill finns olika aktiviteter.

Rykten gör gällande att kösituationen till vård och omsorgsboende är mycket svår och om man erbjuds plats är det långt ifrån Danderyd. Inget kan vara mera fel! Kön har aldrig någonsin varit kortare än vad vi sett under hela 2018!

Carina Erlandsson (M)

ordförande socialnämnden