Vårt mål är att avveckla Danderyds-modellen

Danderydsmodellen innebär att kostnaden för att bygga och underhålla sådant som konstgräsplaner, klubbhus och ishallar läggs på föreningen i stället för på kommunen.

Ett av målen vi satt upp för den här mandatperioden, är att avveckla den modellen.

Den har varit jättebra i ett visst skede när vi behövde bygga upp idrotten. Bland annat blev det en väldig skjuts för konstgräsplanerna. Men nu är det dags för förändring. I dag behöver vi gå i en annan riktning, så att vi kan ha mer flexibel tillgång på planer framöver med flera klubbar som kan utnyttja planerna

Jag har inte hunnit orientera mig när det gäller vilken väg vi ska gå, men det är helt klart en ambition att avveckla. Till att börja med kartlägger vi vilka klubbar som har modellen.

Robert Nibelius, Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden