Sommarbrev från Ordföranden

Hej!
Denna vår har varit den mest arbetsintensiva någonsin för mig som fritidspolitiker och ordförande i Moderaterna i Danderyd.
Jag har vid ett par tillfällen fått frågan hur jag kunde välja att ägna mig åt politik på fritiden och inte något annat. För mig är svaret enkelt – jag vill vara med och ta ansvar istället för att sitta hemma i soffan och prata om allt som kan och borde göras. Ensam kan man inte göra mycket men
tillsammans desto mer.
Och mycket har det blivit våren 2019.
Valet 2018 och de minskade mandaten för Moderaterna i Danderyd innebar för föreningens del ett minskat partistöd. Vi har fått en minskning på 25% av vårt stöd och med den neddragningen av vårt ekonomiska utrymme tvingats ändra på både vårt sätt att arbeta och hur vi kommunicerar med våra
medlemmar. Vi har inte längre någon anställd kanslist som kan hjälpa oss i vårt dagliga arbete utan styrelsens ledamöter delar på det arbetet. Vi har övergått till att skicka digitala brev, använda Facebook och vår hemsida i mycket större utsträckning än tidigare.

Vi vill därför nu be alla som har en emailadress och idag inte får så mycket information från oss att snarast skicka ett mail till: danderyd@moderaterna.se så att vi kan lägga till er i våra mailutskick. Vi kommer i fortsättningen inte ha samma möjlighet att skicka brev med papperspost av ekonomiska skäl.

Ur ett styrelseperspektiv har våren också varit intensiv med EU-valet 26 maj. Valrörelsen började planeras direkt efter årsstämman 12 februari och vi har både haft aktiviteter tillsammans med andra Moderata föreningar och egna i Danderyd. Vi har knackat dörr i alla kommundelar tillsammans med tre av de fyra första kandidaterna på den moderata EU-valslistan, Tomas Tobé, Jörgen
Warborn och Arba Kokalari. Och till vårmarknaden på Djursholms torg kom också vår partiordförande Ulf Kristerson tillsammans med Tomas Tobé och peppade oss inför EU-valet. Och det visar sig verkligen i valresultatet som var en framgång för Moderaterna. I Danderyd fick Moderaterna 38,1% av rösterna och är kommunen med störst andel moderata väljare i Europavalet!
Tack till alla moderata valarbetare för den roliga och mycket väl genomförda kampanjen! Resultatet är också att vi nu gått från tre till fyra moderata platser i Europaparlamentet.

Den ekonomiska situationen för Danderyd är en fråga som diskuterats flitigt under våren. Både bland oss fritidspolitiker, våra medlemmar, alla Danderydsbor och även på TV och i tidningar. Och då kommer förstås frågan upp: Vad gör Moderata styrelsen i Danderyd åt det? Varför syns dom inte mer och uttalar sig?

Så här ser rollfördelningen ut mellan styrelsen och den moderata gruppen i Kommunfullmäktige.
Det är styrelsens ansvar att samordna och leda det moderata partiets arbete, att rekrytera och utbilda medlemmar. Att ha kontakt med KF-gruppen och alla representanter i de politiska nämnderna och styrelserna. Och att tillsammans med KF-gruppen nominera ledamöter till de olika politiska
organen. Samt även att ta emot och använda partistödet från kommunen. Detta innebär att vi ordnar möten för medlemmar och bedriver kampanjer bl a i samband med val.

Kommunfullmäktigegruppen ska genomföra partiets politik och vara operativt ansvariga för politiken. KF-gruppen ska vara dom som informerar och opinionsbildar i kommunala frågor till väljare och medlemmar. Genom kontakter med medborgarna hålla sig underrättade om behov, önskemål och synpunkter som berör kommunens verksamhet.

Så du som undrar vem som gör vad, detta är förklaringen till varför styrelsen inte har stått i främsta linjen i informationen om allt som rör den ekonomiska situationen i Danderyd. Vi har haft tät kontakt med varandra i styrelsen och KF-gruppen och styrelsen stöttar KF-gruppen i alla de beslut som tagits för att räta upp Danderyds ekonomi. Både vad gäller skattehöjningar och
sparbeting för nämnder och styrelser.

Nu närmar sig sommaren allt mer. Midsommar kommer och med den välbehövlig semester för många av oss. Jag vill passa på att önska dig en skön sommar, fylld med allt det fantastiska som den ger oss. En natur i underbar grönska och ett Danderyd omgärdat av vatten, som gjort för att
njuta av!

Varma sommarhälsningar!
Ulla Hurtig Nielsen
Ordförande Moderaterna i Danderyd
ulla.Hurtig-Nielsen@danderyd.se
Moderaterna i Danderyd
Box 77, 182 11 Danderyd
danderyd@moderaterna.se