Julbrev Moderaterna i Danderyd 2019

Bäste medlem,

Tänk att snart är det jul igen och vi är på väg in i ett nytt decennium!

Året som har gått har varit ett år som inte har varit likt något annat år. Året efter ett valår till kommunen, regionen och riksdagen. Vi började året med ett totalkaos i riksdagen och talmannen bjöd på många kakor och rundor innan L och C bestämde sig för att stötta Socialdemokraterna och låta Löfven sitta en fyraårsperiod till. Något som under 2019 visat sig vara ett minst sagt snöpligt slut för både alliansen och tilltron till Löfven som statsminister.

Den 26 maj i år hade vi nästa val, ett val till Europaparlamentet. Moderaterna i Danderyd satte upp ett högt mål i vår valrörelse: att göra vad vi kunde för att få 4 moderata ledamöter till Europaparlament av de 20 som Sverige totalt har. Vi kampanjade intensivt under fyra veckor före valet, på våra torg, med vår husbil och knackade dörr tillsammans med 3 av våra toppkandidater. Och vi lyckades med vårt mål – i det nybildade parlamentet har vi 4 ledamöter. Så tack alla fantastiska valarbetare i Danderyd! Vi gjorde ett enastående jobb tillsammans!

Danderyds kommuns vision är: Danderyd – Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i.

Kommunens vision har känts lite tung att leva upp till under det här året. Det har varit ett händelserikt år då kommunens ekonomiska underskott har diskuterats och utretts i våra styrelser och nämnder. Vi har talat nedskärningar, effektiviseringar och skattehöjning istället för satsningar och visioner. Vi har tagit ansvar för en kommunal ekonomi som inte varit så välskött tidigare. Och vi kommer säkert att fortsätta detta arbete även nästa decennium.

Nästa år ska vi påbörja diskussioner och möten om hur vi moderater vill att våra visioner för politiken i Danderyd ska se ut. Och vi ser gärna att fler av er deltar i det arbetet. Vi vill gärna att du som är medlem är med och formar våra politiska visioner framöver.

Vi vill att du bokar in tisdag 10 mars kl 17:30 för då är nästa årsmöte bokat. På årsmötet har vi glädjen att ha regionens ordförande Irene Svenonius som talare och som om det inte är nog har vi också vår förbundsordförande, och tillika riksdagsman, Kjell Jansson som ordförande för mötet. Vi återkommer med mera information i början av nästa år. Men glöm inte att spara datumet i din kalender!

Med hopp om en God jul och ett Gott Nytt År!

Ulla Hurtig Nielsen
Ordförande Moderaterna i Danderyd