MUF Danderyds årsmöte

När: Tisdag den 11 februari kl 18:00
Var: Täbyvillan, Byängsvägen 3

MUF Danderyd kommer att ha sitt stadgeenliga årsmöte den 11 februari.
Samtliga medlemmar i MUF är välkomna att delta.
Endast medlemmar i MUF Danderyd har talerätt, förslagssrätt och rösträtt.

Varmt välkommen!
Carl Gustav Pfeiffer, ordförande MUF Danderyd