Åtgärder för att stödja företagare

Det är av största vikt att vi som kommun gör det vi kan för att underlätta för våra företag och vårt föreningsliv i en svår tid.

Kommunen har tagit fram åtgärder som ska underlätta för näringslivet, som tillägg till de nationella insatserna. Åtgärderna gäller som ett tillfälligt stöd till det lokala näringslivet i samband med pandemi covid-19.

Stöd till näringslivet:
?Förlängda betaltider
?Korta ner betalningstider till leverantörer
?Tillsynsbesök som avser riskgrupper och inte är kritiska flyttas fram. Det innebär att kommunen inte gör ordinarie periodiska inspektioner just nu på sjukhuset, äldreboenden eller vårdboenden eller i verksamheter med riskgrupper.
?Information om regeringens stödpaket till näringslivet.

Andra åtgärder:
?Tidigareläggning av utbetalning av föreningsbidrag.
?Nyföretagarcentrum har ställt om till digital rådgivning och möjlighet till rådgivning hos Företagsakuten.

Som kommuninvånare kan du också göra skillnad. Stöd ditt lokala näringsliv om du vill att din resturang eller butik ska finnas kvar även efter corona.

Är du företagare och har frågor är du välkommen att vända dig till Danderyds kommun.
https://www.danderyd.se/nyheter/nyheter-angaende-coronaviruset/atgarder-for-att-stodja-foretagare/

Hanna Bocander
Kommunstyrelsens ordförande (M)