Gruppmöte den 15 oktober

När: Torsdag den 15 oktober kl. 19.00

Var: Banérsalen, Djursholms slott eller på distans

Bästa medlem!
Nästa vecka ses vi för ett av årets viktigare gruppmöten då vi bereder nästa års budget. Vid förra mötet testade vi att kombinera fysisk närvaro med att delta på distans. Det gick över förväntan med den fantastiska utrustning som Banérsalen numera är utrustad med. Roligt! Tålamod och avstängda mikrofoner kommer dock även fortsättningsvis krävas av oss alla. Men tveka inte att begära ordet även om ni deltar på distans. Debatt är roligt och det ser vi gärna mer av ?

Antalet som kan närvara fysiskt är begränsat för att minska risken för smittspridning. Vid behov kommer därför ledamöter och ersättare i kommunfullmäktigegruppen prioriteras.

Ni som deltar på distans ansluter bäst till mötet genom att ladda ner Teams på er dator, telefon eller surfplatta. Alternativt så kan ni ringa in till mötet. Mera information om hur ni går tillväga kommer att skickas ut till de som föranmäler sig till distansmötet.

Vid våra gruppmöten behandlas i första hand ärenden på dagordningen på nästkommande kommunfullmäktigesammanträde varför ledamöter och ersättare i den moderata kommunfullmäktigegruppen kallas till mötet och förväntas närvara. Dessa är även röstberättigade vid en eventuell votering. Övriga moderata förtroendevalda liksom intresserade moderata medlemmar är varmt välkomna att närvara och delta i diskussion och debatt.

Förtroendevalda och medlemmar utanför kommunfullmäktigegruppen behöver föranmäla sig senast torsdagen den 15 oktober kl: 10.00. Föranmälan och eventuella förhinder meddelas till gruppsekreterare Robert Nibelius på danderydsmoderaterna@gmail.com

Ledamöter och ersättare i KF och i nämnderna får handlingarna i sina läsplattor. Övriga kan hitta handlingarna på kommunens hemsida, https://danderyd.se/Kommun-och-politik/Beslut-och-protokoll/ Nedan hittar ni dagordning samt datum för kommande gruppmöten.

Varmt välkomna!
Hälsningar
Johanna Hornberger
Gruppledare Kommunfullmäktige (M)
070 646 56 90
Johanna.Hornberger@moderaterna.se

Dagordning för gruppmöte:
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Budget 2021
3. Genomgång av ärenden inför nästa Kommunfullmäktigesammanträde
4. Genomgång av ärenden inför nästa Kommunstyrelsesammanträde
5. Information från föreningsstyrelsen
6. Övrigt
7. Mötets avslutande