Kallelse till gruppmöte för den moderata kommunfullmäktigegruppen

Tid: 19:00
Plats: Teams på distans

Bästa medlem!

Sverige befinner sig återigen i ett mycket allvarligt läge i pandemin, smittspridningen ökar i snabb takt och det är viktigare än någonsin att vi alla hjälps åt att hålla ut och hålla avstånd.

Vi fortsätter därför att hålla våra gruppmöten digitalt men det hindrar inte att ni alla som vill deltar i debatten. Det är uppskattat och trevligt med fler som deltar. Debatt är roligt och det ser jag gärna mer och fler av ?

Vid detta gruppmöte behandlar vi inte kommande kommunfullmäktige- och kommunstyrelseärenden utan ett par andra ärenden som det finns önskemål om att vi diskuterar i gruppen. Därutöver har jag frågat om Robert Nibelius har möjlighet att berätta lite för oss om vår kultur- och fritidsverksamhet i kommunen och hur den påverkats av pandemin. Förhoppningsvis kan fler gruppledare i våra nämnder besöka våra gruppmöten framöver för att öka vår kunskap om hela kommunens verksamhet. Det hoppas jag kan blir värdefullt för oss alla.

Vid deltagande på distans ansluter ni er bäst till mötet genom att ladda ner Teams på er dator, telefon eller surfplatta. Alternativt så kan ni ringa in till mötet. Mera information om hur ni går tillväga kommer att skickas ut till de som föranmäler sig till distansmötet.

Föranmälan behöver ske senast torsdagen den 17 december kl: 10.00. Föranmälan och eventuella förhinder meddelas till gruppsekreterare Robert Nibelius på danderyd@moderaterna.se

Ledamöter och ersättare i KF och i nämnderna får handlingarna i sina läsplattor. Övriga kan hitta handlingarna på kommunens hemsida, https://danderyd.se/Kommun-och-politik/Beslut-och-protokoll/ Nedan hittar ni dagordning samt datum för kommande gruppmöten.

Varmt välkomna!
Hälsningar
Johanna Hornberger
Gruppledare Kommunfullmäktige (M)
070 646 56 90
Johanna.Hornberger@moderaterna.se

Dagordning för gruppmöte:

Mötets öppnande
Corona-uppdatering
Kultur- och fritidspolitik Robert Nibelius
Särskolan, Vasaborg
Djursholms AB
Information från föreningsstyrelsen
Övrigt
Mötets avslutande