Gruppmöte den 14 januari

När: Torsdag den 14 januari kl. 19.00

Var: Teams på distans

Bästa medlem!

De nya rekommendationerna och den utbredda smittspridningen gör att vi i kommande möten får återgå till fullt ut digitala möten. Men tveka inte att begära ordet även om ni deltar på distans. Debatt är roligt och det ser jag gärna mer av ?

Vid deltagande på distans ansluter ni er bäst till mötet genom att ladda ner Teams på er dator, telefon eller surfplatta. Alternativt så kan ni ringa in till mötet. Mera information om hur ni går tillväga kommer att skickas ut till de som föranmäler sig till distansmötet.

Vid våra gruppmöten behandlas i första hand ärenden på dagordningen på nästkommande kommunfullmäktigesammanträde varför ledamöter och ersättare i den moderata kommunfullmäktigegruppen kallas till mötet och förväntas närvara. Dessa är även röstberättigade vid en eventuell votering. Övriga moderata förtroendevalda liksom intresserade moderata medlemmar är varmt välkomna att närvara och delta i diskussion och debatt.

Förtroendevalda och medlemmar utanför kommunfullmäktigegruppen behöver föranmäla sig senast torsdagen den 14 januari kl: 10.00. Föranmälan och eventuella förhinder meddelas till gruppsekreterare på danderyd@moderaterna.se

Ledamöter och ersättare i KF och i nämnderna får handlingarna i sina läsplattor. Övriga kan hitta handlingarna på kommunens hemsida, https://danderyd.se/Kommun-och-politik/Beslut-och-protokoll/

Varmt välkomna!
Hälsningar
Johanna Hornberger
Gruppledare Kommunfullmäktige (M)
070 646 56 90
Johanna.Hornberger@moderaterna.se