Julhälsning från Hanna, Christian och Johanna

Bästa medlem,

Det gångna året går till historien. Det sätt som pandemin har tagit hela vårt samhälle i besittning och tvingat fram förändringar i vår vardag, får förhoppningsvis ingen av oss uppleva igen.
Danderyd var precis på väg att ta första stegen ut ur vår ekonomiska kris när pandemin var ett faktum. Det politiska ledarskapet med svåra beslut har liksom kommunens tjänstepersoner och verksamheter utsatts för aldrig tidigare skådade utmaningar.

Krisledningsnämnden sammankallades för första gången i kommunens historia. Även om vi ännu inte har nått slutet på någon av kriserna, kan vi dra en försiktig första slutsats att vi klarat båda relativt väl.
En första delutvärdering av hur Danderyd har hanterat pandemin visar på att vi till största del har klarat att upprätthålla våra kärnuppdrag. Såväl tjänstemannaledning som politisk ledning har en väl fungerande samverkan och beslut kan tas snabbt. En avgörande framgångsfaktor har varit personalens kompetens och vilja till problemlösning.
Vi kan vara extra stolta över den personal som varje dag arbetar för Danderydsbornas bästa. Senast för ett år sedan övades kommunen i krishantering, vilket visade sig skulle bli en nyttig förberedelse inför utmaningarna.

Med tydligt fokus på kostnadskontroll och ökad effektivitet, i kombination med höjd skatt, har vår ekonomiska politik inneburit att vi sannolikt redan nästkommande år har lyckats vända de föregående tre årens underskott. Det är bra för Danderyd och Danderydsborna att inom kort ha en robust ekonomi som är i balans och med minskad skuldsättning.

Halvvägs in i mandatperioden ser vi med försiktighet framemot att krisläge kan övergå till en mer normal tillvaro, så att vi istället får större möjlighet att utveckla vår fantastiska kommun till att bli ännu bättre.

Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Håll i, håll ut och håll hjärtligt avstånd – gärna med glögg och julklappsutdelning utomhus.

Juliga hälsningar!

Hanna Bocander, Ordförande i Kommunstyrelsen
Christian Hoas, Ordförande i föreningsstyrelsen
Johanna Hornberger, Gruppledare i Kommunfullmäktige