Moderata seniorer den 7 april

Var: Videomöte via Zoom
När: 7 april kl. 14.00

Hjärtligt välkomna till vårt tredje möte denna annorlunda vår.

Inbjuden talare denna gång är vår ordförande i Danderydsmoderaterna Christian Hoas. Han kommer att samtala med oss om föreningens arbete, hur vi arbetar med politikutvecklingen och hur vi förbereder oss inför det viktiga valåret 2022.

I samband med mötet deltar också vår gruppledare Johanna Hornberger som informerar från den allmänpolitiska debatten i Kommunfullmäktige och även viktigare frågor riksdagen där omröstningen om EU:s stödpaket fått känslorna att svaja ordentligt

Vi kommer även att ha en diskussion om de frågor som vi Moderata seniorer anser bör drivas i valrörelsen.

Vårt digitala möte blir på Zoom och teknikansvarig blir liksom tidigare vår vice ordförande Fredrik Näslund, Ingrid Erneman och jag blir moderatorer.

En länk skickas ut till alla som anmäler sig. Anmälan till deltagande i mötet går till Ingrid Erneman under adress ierneman51@gmail.com. Anmälan senast den 5 april. Ingrid bekräftar Ditt deltagande. Om Du får förhinder vänligen meddela Ingrid.

Välkomna!

Erik Hafström