Politikutveckling “Förskola och skola” och ”Äldreomsorg och social omsorg”

Välkomna att påverka vår framtida politik – före sommaren ges medlemmarna möjlighet att lämna synpunkter på arbetsgruppernas underlag innan höstens sammanställning till ett gemensamt valmanifest tar vid.

Först ut är ”Förskola och skola” och ”Äldreomsorg och social omsorg”, då Linnéa Sundman respektive Carina Erlandsson inleder med att berätta om vad respektive arbetsgrupp har kommit fram till, för att därefter öppna för gemensam diskussion.

Varmt välkomna onsdagen 5 maj kl 18-20!

 

Linnea Sundman
Carina Erlandsson