Politikutveckling om Byggande

Välkomna att påverka vår framtida politik – före sommaren ges medlemmarna möjlighet att lämna synpunkter på arbetsgruppernas underlag innan höstens sammanställning till ett gemensamt valmanifest tar vid.

Onsdagen 26 maj kl 18-20 redovisas och diskuteras politikutvecklingen inom Byggande under ledning av Claës Breitholtz.

Varmt välkomna!

Claës Breitholtz