Moderata seniorer den 6 april

När: 6 april, kl. 14.00

Var: Banérsalen på Slottet.

Rysslands anfall på Ukrainaden största europeiska krisen sedan 1939

Inbjuden talare är tidigare ambassadören, kolumnisten i Sv.D Olof Ehrenkrona som i Fri Världs regi deltagit i arbetat i att ta fram en svensk Kinastrategi. Men ett ännu större hot mot de Europeiska staterna är Rysslands aggressiva försök att underminera den Europeiska säkerhetsstrukturen. Läs gärna ledaren i SvD av Olof Ehrenkrona: ”Bidens befriande klarspråk” där den amerikanske presidenten i Polen uttryckte vad en hel värld känner ”Putin cannot remain in power”.

Ämnet är delvis ändrat mot bakgrund av Rysslands hänsynslösa angrepp på Ukraina.

Ingen förhandsanmälan.

Varmt välkomna!

Erik Hafström