Föredrag om byggfrågor torsdag den 8 juni, kl 18.30

Välkommen till ett intressant föredrag om hur miljö- och stadsbyggnadsnämnden arbetar med byggfrågor i Danderyd. Claes Breitholtz, som är ordförande, kommer att tala om de realiteter som vi behöver ta hänsyn till inom samhällsbyggnad. Claes kommer också att gå igenom de utvecklingsområden som finns i Danderyds översiktsplan och ge oss en inblick i Kulturmiljöprogrammet.

Föredraget vänder sig till medlemmar och ingen anmälan krävs.

Tid: torsdag den 8 juni, kl 18.30-ca20.00

Plats: Banérsalen, Djursholms slott