Varmt välkommen till Moderaternas utbildningar!

Moderaterna i Danderyd bjuder in alla medlemmar till fem kvällar där våra företrädare i kommun, region och riksdag presenterar sitt arbete, aktuella frågor samt hur planeringen ser ut framåt. Ta med dig en vän och mejla ditt deltagande till: moderaterna@danderyd.se!

Utbildningarna hålls i Mörby centrum, ingång sker via biblioteket.

Varmt välkommen!
Styrelsen Moderaterna i Danderyd

Datum: 14/9, 11/10, 14/11 samt 24/1 och 21/2
Tid: 18.30 – 20.30
Förtäring: Vi bjuder på kaffe och tilltugg.

Tillfälle 1, September
Datum: Torsdagen den 14/9
Plats: Tranholmen
Tid: 18.30 – 20.30
Tema: Tekniska nämnden, stadsbyggnad och miljö
Robert Nibelius, ordförande Tekniska nämnden
Claës Breitholz, ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Tillfälle 2, Oktober
Datum: Onsdagen den 11/10
Lokal: Tranholmen
Tid: 18.30 – 20.30
Tema: Utbildning, kultur och fritid
Ulla Hurtig Nielsen, ordförande Utbildningsnämnden
Carl Gustav Pfeiffer, vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Tillfälle 3, November
Datum: Tisdagen den 14/11
Lokal: Tranholmen
Tid: 18.30 – 20.30
Tema: Social omsorg
Leo Smidhammar, ordförande Överförmyndarnämnden
Bigitta Sundman, vice ordförande i Socialnämnden

Tillfälle 4, Januari 2024
Datum: Onsdagen den 24/1
Lokal: Västerskär
Tid: 18.30 – 20.30
Tema: Aktuellt från region och riksdag
Johanna Hornberger, riksdagsledamot miljö- och jordbruksutskottet
Boris Uexkull, ledamot regionfullmäktige, ordförande kommunfullmäktige

Tillfälle 5, Februari 2024
Datum: Onsdagen den 21/2
Lokal: Västerskär
Tid: 18.30 – 20.30
Tema: Sammanfattning, kommunens budget och ekonomi
Hanna Bocander, ordförande kommunstyrelsen
Christian Hoas, gruppledare Kommunfullmäktige