En hälsning från Hanna

Landshövding Anna Kindberg Batra med gäster på Tessinska palatset

Middag hos landshövdingen

Träden börjar skifta i gult och orange och mina dagar fylls av möten och samtal. Intressant och givande! Förutom att styra och leda kommunen och kommunstyrelsens arbete representerar jag kommunen i en mängd skiftande sammanhang. I september har det varit allt ifrån middag hos landshövding Anna Kinberg Batra på Tessinska palatset till SKR:s sammanträdeslokaler på Hornsgatan.

Nu får vi ordning på Sverige

Regeringen har satt till alla klutar för att få ordning på Sverige. Inte minst när det gäller det bidragsberoendet. Alltför många försörjer inte sig själva och vissa familjer tjänar mera på att stapla olika bidrag än på att ta ett jobb. Så kan vi inte ha det!

Det stora och omfattande bidragssystemet lockar också en del till att missbruka och fuska. Det ska vi moderater sätta stopp för. Den moderatledda regeringen har sedan den tillträdde tagit flera initiativ för att komma till rätta med fusket.

Regeringen inrättar en särskild bidragsmyndighet som får i uppdrag att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från myndigheterna. Genom att få tillgång till uppgifter från flera myndigheter ska också bidragsfusk upptäckas.

Det räcker inte vad som görs nationellt även vi här i Danderyd måste göra vad vi kan. Vid kommunstyrelsens sammanträde i juni tog jag själv ett initiativ till att vi lokalt ska ta ett samlat grepp mot välfärdsbrottsligheten.

Vår sociala sammanhållning bygger på ömsesidig tillit och på att var och en, utifrån sina egna förutsättningar, arbetar och gör rätt för sig. Innan man kräver sin rätt ska man också göra sin plikt. För att inte rasera förtroendet för välfärdssystemen måste missbruk motverkas ännu mer aktivt än vad som sker idag.

Här i Danderyd har kommunstyrelsen har beslut att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram förslag på hur kommunen kan utveckla och säkerställa metoder för att:

  • förebygga risker och minimera brottslighet
  • systematiskt leta efter brister
  • ha förmåga att agera
  • lära av andra och dela sina exempel och erfarenheter

Resultatet på hur vi går vidare rapporterar jag om så snart jag har förslaget i min hand.

Stockholms stad höjer skatten

Det blir klart dyrare att vara stockholmare nästa år när vänsterstyrena i staden och regionen höjer skatter och avgifter. För ett par eller en familj med normala inkomster som bor i Stockholms innerstad kan skatter och avgifter öka med omkring 11 000 kronor nästa år. Detta samtidigt som inflationen urholkar deras inkomster ytterligare och räntorna slår i höjden. Det blir tufft för många. När stockholmarna behöver prioritera och vända på varje krona vore det önskvärt och solidariskt om politikerna i vänsterstyret i stad och region klarade av att göra det samma.

I Danderyd lovar vi att ta vårt ansvar och inte vältra över det på dig som invånare. Jag ser fram emot att i nästa vecka tillsammans med L och KD presentera vårt förslag till budget för 2024.

Vänliga hälsningar

Hanna

hanna.bocanderyd@danderyd.se

Höstbild