Skolutredningen återremitteras

Ulla Hurtig-Nielsen

Kommunstyrelsens majoritet beslutade på sitt möte den 27 november att återremittera skolutredningen – till kommunledningskontoret. Inga förändringar av Danderyds kommunala skolorganisation kommer därför att ske inför skolvalet 2024.

De strukturella utmaningarna i form av svikande elevunderlag och svårigheter för den kommunala skolorganisationen att hålla sina budgetramar kvarstår men ett omtag görs i utredningsarbetet så att alla sakfrågor blir belysta. Kommunledningskontoret samverkar med bildningsförvaltningen och tekniska kontoret i det fortsatta utredningsarbetet och i dialogen med både personal och föräldrar. Tidplanen för denna process kommer att kommuniceras före jullovet. Kommunledningskontoret ska återkomma med en fördjupad utredning till kommunstyrelsen senast den 17 juni 2024.

Ulla Hurtig Nielsen säger ”Jag är glad att vi nu tar ett omtag i utredningsarbetet så att utredningen fördjupas och att alla nödvändiga sakfrågor blir belysta. Vi får också möjlighet till fördjupad dialog med personal och föräldrar. Problemen med sviktande elevunderlag försvinner inte – vi måste nu blir säkra på att utredningen och effekterna av den håller för både nuvarande och framtida generationer.”

Ulla Hurtig Nielsen (M)
Ordförande Utbildningsnämnden