Vi jobbar för att få ordning på vinterhållningen

De senaste veckorna har vi haft problem med vinterhållningen. Problemen har bland annat bestått i att på flera ställen i kommunen så har inte vår entreprenör gjort det som vi har avtalat om skall göras.

Inför denna säsong har förvaltningen har haft regelbundna möten med entreprenören under hösten. Allt har förefallit vara väl förberett och under kontroll.

När sedan snön kom så har entreprenören inte levt upp till gällande avtal. Det blev extra tydligt förra helgen helgen där många gångbanor inte var plogade. Det milda vädret gjorde att den tidigare snön blev modd. De hade då inte sandat som de skulle och övergångsställen var inte tagna. Vi såg även problem inför denna helg med exempelvis osandade busshållplatser. Vår förvaltning såg till att problemet löstes i helgen.

Förvaltningen agerade redan förra veckan, vecka 49, genom att påkalla nya möten med ledningen hos entreprenören och har avkrävt dem på åtgärdsplaner, dömt ut viten och att de omedelbart skulle jobba ikapp bristerna de senaste veckorna. Nu har vi haft mildare väder så en hel del av snön har smält bort.

Ett annat problem som återkommer varje år är att många fastighetsägare upplever att man blir ”inplogad”, det vill säga att det läggs upp en vall av snö mot och ibland på den privata fastigheten som sedan fastighetsägaren själv måste skotta bort för hand. Har man då oturen att det fryser på under natten så har vallen blivit en mur som sedan är mycket svår att skotta bort. Detta ställer till det för väldigt många och jag tycker för egen del inte att det är tillfredställande på något sätt.

Jag har bett förvaltningen att se över även detta och vad det skulle kosta att få en annorlunda hantering i ett kommande vinterhållningsavtal. Såklart måste vi hela tiden väga kostnader mot servicegrad och den balansen kommer vi besluta om i Tekniska nämnden nästa år.

Förvaltningen har fått ett uppdrag från oss i politiken att se över vinterhållningen, verktyg, processer och prioriteringar och detta kommer att återrapporteras innan sommaren 2024. De beslut som vi tar innan sommaren kommer få bäring på en ny upphandling av vinterhållningen inför vintern 2024/2025. Jag har även bett förvaltningen att utvärdera olika typer av stödsystem som skulle kunna förbättra kontrollen och ledningen av snöröjningen vintertid.

Avslutningsvis så vill jag tacka alla er som rapporterar in olika saker som ni bedömer inte fungerar som det ska till Kontaktcenter. Det är ett viktigt underlag som förvaltningen sedan jobbar med för att förbättra våra verksamheter löpande. Den informationen bidrar bl.a till att vi får bättre och snabbare kontroll över var vi behöver sätta in extra resurser när något inte fungerar som det ska.

Man kan såklart även rapportera in förslag på förbättringar eller andra saker som bidrar till en bättre kommun. Uppmuntra gärna andra i er omgivning att de gör inrapporteringen till Kontaktcenter via appen eller hemsidan, ju flera som använder verktyget desto bättre.

Robert Nibelius, Ordförande i Tekniska nämnden