Senaste nytt från Kommunstyrelsen

Här kommer ett referat om de viktigaste punkterna från kommunstyrelsemötet den 29 januari.

Käppalaförbundet är Sveriges tredje största avloppsreningsverk. Vi är idag 11 kommuner som är ägare och Knivsta är på väg in. Nya krav på utsläppsrening kommer innebära att vi framöver släpper ut 40% mindre kväve, 33% mindre fosfor  och 25% mindre organiskt material. Bra för miljön och en större mängd restprodukter som verket kan sälja. För att klara ökad kapacitet och renare miljö behöver förbundet öka låneskulden.

Ny medborgarundersökning från SCB. Fina resultat för Danderyd. Ingen slump utan ett resultat av långvarigt moderat styre. Några resultat:

  • 98,9 % uppskattar kommunen som en plats att leva och bo på – tredje plats av deltagande kommuner
  • Rekommendera andra att flytta hit: första plats
  • Förskola och grundskola: tredje plats i Stockholmsområdet

Ekonomiskt resultat för 2023: Kommunen redovisar preliminärt ett överskott på 139 miljoner. Vi har högre skatteintäkter och lägre kostnader än budget.

Nytt planprogram för Danderyds sjukhus, ett av landets största akutsjukhus med stor och viktig forskning, som behöver bygga ut. Danderyds kommun är självklart delaktiga i utvecklingen för att tillvarata sjukhusets behov men samtidigt för att säkerställa grönområdena ner mot vattnet, öka tryggheten och hitta lösningar på dagens besvärliga trafiksituation.

Vi beslutade uppdra att ta fram ny plan för att bygga trygghetsboende i Enebyberg. En boendeform som är efterfrågat av många äldre. Vi har idag en lång kö till Kevinge och vill nu infria vårt vallöfte att bygga ett trygghetsboende i Enebyberg.

Vi beslutade uppdra att ta fram förslag till Grönplan. Med denna plan kan vi ta tillvara grönområden och hur det gröna integreras i planering, byggande och förvaltning. Danderyd, Grön kommun – Blå politik

Hanna Bocander

Kommunstyrelsens ordförande