Alla medlemmar välkomna till julglögg med buffé!

Styrelsen bjuder in dig som är medlem till julglögg med buffébord. När: Torsdagen den 14 december kl 18.00 Var: Djursholms slott Vi ser fram emot att äntligen få ses till ett trevligt julmingel med en liten julbuffé med glögg, ett glas vin eller alkoholfri dryck. Förutom mingel kommer vår KSO Hanna Bocander att säga några ord om […]

Läs vidare

Skolutredningen återremitteras

Kommunstyrelsens majoritet beslutade på sitt möte den 27 november att återremittera skolutredningen – till kommunledningskontoret. Inga förändringar av Danderyds kommunala skolorganisation kommer därför att ske inför skolvalet 2024. De strukturella utmaningarna i form av svikande elevunderlag och svårigheter för den kommunala skolorganisationen att hålla sina budgetramar kvarstår men ett omtag görs i utredningsarbetet så att […]

Läs vidare

Information om skolutredningen

Det cirkulerar just nu uppgifter om enskilda förslag som rör olika skolor i Danderyds kommun. Bakgrunden är att kommunstyrelsen i början av 2023 gav i uppdrag till kommunledningskontoret att se över vissa kommunala skolverksamheter. Detta på grund av att vi under mycket lång tid gått med stora underskott, att vi lider av vikande elevunderlag i […]

Läs vidare

En hälsning från Hanna

Middag hos landshövdingen Träden börjar skifta i gult och orange och mina dagar fylls av möten och samtal. Intressant och givande! Förutom att styra och leda kommunen och kommunstyrelsens arbete representerar jag kommunen i en mängd skiftande sammanhang. I september har det varit allt ifrån middag hos landshövding Anna Kinberg Batra på Tessinska palatset till […]

Läs vidare

Företagar(M)ingel den 4 oktober!

Danderyd får mycket höga betyg i senaste undersökningen av det lokala företagsklimatet.  Vi är glada över det, men inte nöjda.  Vi vill gärna träffa dig som är aktiv företagare i kommunen för att höra hur vi kan arbeta för att det ska vara ännu lättare att vara företagare i Danderyd.  Kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander tillsammans […]

Läs vidare

En hälsning från Hanna Bocander

Sedan vi hördes av senast har terminen kommit igång på allvar och kalendern fylls på med spännande möten. Men det är bara roligt, det är ju så inspirerande och omväxlande med politik! Danderyd har bäst företagsklimat i länet ”Jag är stolt över att i dag kunna säga att Danderyd har bäst företagsklimat i Stockholms län, […]

Läs vidare

Bästa företagskommunen i länet!

”Jag är stolt över att i dag kunna säga att Danderyd har bäst företagsklimat i Stockholms län, och näst bäst i hela Sverige. Det är ett resultat av politiska prioriteringar och ett målmedvetet arbete från hela organisationen. Vi vet att ett starkt näringsliv och ett gott företagsklimat är en förutsättning för att finansiera välfärden. Ett […]

Läs vidare

Varmt välkommen till Moderaternas utbildningar!

Moderaterna i Danderyd bjuder in alla medlemmar till fem kvällar där våra företrädare i kommun, region och riksdag presenterar sitt arbete, aktuella frågor samt hur planeringen ser ut framåt. Ta med dig en vän och mejla ditt deltagande till: moderaterna@danderyd.se! Utbildningarna hålls i Mörby centrum, ingång sker via biblioteket. Varmt välkommen!Styrelsen Moderaterna i Danderyd Datum: […]

Läs vidare

Föredrag om byggfrågor torsdag den 8 juni, kl 18.30

Välkommen till ett intressant föredrag om hur miljö- och stadsbyggnadsnämnden arbetar med byggfrågor i Danderyd. Claes Breitholtz, som är ordförande, kommer att tala om de realiteter som vi behöver ta hänsyn till inom samhällsbyggnad. Claes kommer också att gå igenom de utvecklingsområden som finns i Danderyds översiktsplan och ge oss en inblick i Kulturmiljöprogrammet. Föredraget vänder […]

Läs vidare