Tekniska nämnden förvaltar och utvecklar kommunens grönområden, gator, vägar, parker och övriga allmänna platser samt kommunens småbåtshamnar och allmänna VA-anläggningar.

Nämnden handlägger frågor om naturvård, renhållning, kollektivtrafik, trafiksäkerhet samt parkering och kommunal trafikövervakning. Tekniska nämnden är kommunens trafiknämnd.

Läs mer https://www.danderyd.se/kommun-och-politik/organisation/namnder/tekniska-namnden/